ELISABETH KNOPPER

                          

Blog

seksualiteit

Voorbij lust.

 

Dat seksualiteit nog méér kan zijn dan alleen het bevredigen van de lust, is iets wat in onze samenleving nog vrij onbekend is. In de beste gevallen gaat het bevredigen van de lust samen met intimiteit, maar ook vaak genoeg zonder intimiteit waarbij wordt gezocht naar steeds sterkere impulsen om de lust nog meer te versterken. Pornografie is hier een duidelijk voorbeeld van en is een geaccepteerde vorm van seksualiteit, waarvan ik denk dat het precies laat zien hoe wij als maatschappij over seks denken: seksualiteit als een puur fysieke aangelegenheid waarbij vaak geen sprake is van diepgaande verbinding tussen man en vrouw, en waarbij het opwekken en bevredigen van lust in kortstondige orgasmes centraal staat.

 

Waarbij lust vaak de aanleiding is voor seksualiteit en de bevrediging van deze lust het doel is, kan de lust ook onderdeel zijn van een veelomvattender ervaring, waar de intensiteit van het voelen, ervaren en gewaarzijn de boventoon voeren. Wanneer je in staat bent verbonden te blijven met het brede scala aan gewaarwordingen, sensaties en emoties, en je tegelijkertijd in verbinding blijft met je geliefde, kan seksualiteit het leven enorm verrijken. Zo kan seksualiteit een gebied worden waar je in verbinding kunt zijn met jouw eigen diepste wezen, de ander en de gehele kosmos. Een plaats waar je jezelf tot expressie kunt brengen. Een dans waarbinnen alles mogelijk is, waar tegenstellingen samenkomen en versmelten. Zo kan seksualiteit iets heiligs worden waar je het leven kunt vieren, in samenzijn en verbinding. Liefdevol, wild, bewust, passievol, kalm, dierlijk, creatief en eindeloos. Sex als poort naar het leven, waar je je kunt begeven tot in de diepste dieptes van de menselijke natuur. Een plek waar je volledig kunt oplossen in de ervaring zelf, en tegelijkertijd compleet bewust kunt zijn van je bestaan. Een plek waar alle grenzen kunnen vervagen en de kosmos haar deuren voor je opent en je verwelkomt in haar schoot. Door voorbij de lust te kijken, zonder het te ontkennen of onderdrukken, kun je nieuwe mogelijkheden van het beleven van seksualiteit ontdekken.

 

Ook is er in onze samenleving maar een heel klein besef van de orgastische potenties van de mens. De meeste mannen en vrouwen hebben hooguit ervaring met kortstondige piek-orgasmes, die eerder uitputtend zijn dan verkwikkend. Vooral voor mannen zijn de gebruikelijke orgasmes oorzaak van energieverlies. Maar voor vrouwen schenkt het meestal niet meer dan kortstondig lichamelijk plezier. Ik ervaar deze orgasmes zelf zoals ik ook het eten van chocola, het gebruiken van drugs of impulskopen ervaar: als een heel kortstondig en intens genot, waarna altijd een emotionele leegte volgt. De ervaring van totale lichaamsorgasmes die als orgastische golven door je lichaam en ziel heen bewegen, verhógen juist de energie en geven een diepe voldoening. Een ervaring die lichamelijk is, maar zich sterk uitbreidt door lichaam én geest. Dat de mens, man en vrouw, multi-orgastisch is, en het vermogen heeft om door middel van seksualiteit meer energie te verkrijgen en diepe voldoening te ervaren, is iets wat maar weinig mensen in onze samenleving weten of ervaren. Ook zorgt de gebruikelijke focus op het kortstondige orgasme voor het doelgericht bezig zijn in bed. Dit zorgt er voor dat er alles wat er plaatsvindt tijdens het vrijen in dienst staat van dit tijdelijke genot. Hierdoor is het heel erg lastig om in het moment aanwezig te blijven bij alle verschillende nuances in gevoel, aanraking en gewaarwordingen. Juist het bewust ervaren van al deze kleine momenten tijdens het vrijen leidt tot het openen van jezelf voor langdurige en diepgaande orgasmes door lichaam en geest. Als je deze kleinere ervaringen mist, of als minder belangrijk ervaart dan het kortstondige klaarkomen, mis je de afslag naar een bewustere en rijkere beleving van seksualiteit.

 

Ik hoop mannen en vrouwen te inspireren om op zoek te gaan naar een rijkere beleving van seksualiteit, voorbij de gebruikelijke lustbevrediging. Wanneer man en vrouw elkaar vinden in bed en op zoek gaan naar een hoger niveau van het beleven van seksualiteit, brengt dit zoveel vreugde met zich mee, wat zich uitstrekt naar alle gebieden van het leven. Een man die zijn vrouw zoveel plezier in bed brengt, krijgt daar haar liefde, steun en altijd sprankelende ogen voor terug. Een vrouw die zich emotioneel en lichamelijk kan openen voor de liefde van haar man, krijgt daar een energieke, krachtige en levenslustige man voor terug. Ik zou graag mensen laten zien hoe zij seksualiteit kunnen zien als het centrum van hun relatie, waar zij elkaar werkelijk kunnen ontmoeten terwijl de tijd wegvalt en de realiteit vervaagt. Mijn missie is om man en vrouw de hoogste vorm van het bedrijven van de liefde te helpen vinden, waar zoveel gelukzaligheid, levensenergie en liefde uit voortkomt. De weg hier naar toe is niet zonder obstakels! Thema’s die verschijnen wanneer men dit pad bewandeld zijn: afhankelijkheid en verwachtingen in relaties, trauma op het gebied van intimiteit en seksualiteit, en aangeleerde ideeën over seksualiteit die de spontaniteit remmen. Ik hoop mensen te inspireren hun seksualiteit op een hoger niveau te brengen, voorbij het bevredigen van lust, zonder lust te ontkennen.