ELISABETH KNOPPER

                          

Kunst, filosofie & technologie

KUNST:

Rondom het thema kunst bied ik lessen waarin ik de mogelijkheid bied om te creëren met verschillende materialen, zoals bijvoorbeeld aquarelverf, pastelkrijt of grafietpotlood. Ik gebruik materiaal dat ook geschikt is om op school te gebruiken. Ik leer de kinderen nieuwe vaardigheden en manieren om hun ideeën in het materiaal uit te kunnen drukken. Daarbij verbind ik het leren van de materiaalkennis en vaardigheden met kunstfilosofie en kunstgeschiedenis, zodat er ook ruimte is voor diepgaande gesprekken.

 

 

FILOSOFIE:

Met het thema filosofie creëer ik lessen waarbij er ruimte is voor alle existentiële vragen die de kinderen willen inbrengen. Waarom leven we? Is er een begin en een einde aan het heelal? Alle onderwerpen zijn bespreekbaar. Ik bied een prettige omgeving waarbinnen kinderen hun grote vragen kunnen uiten en met elkaar en met mij in gesprek kunnen gaan. Ook zijn er filosofische boeken aanwezig van bijvoorbeeld Plato, Aristoteles en Kant waaruit ik stukjes voorlees ter inspiratie.

 

 

NIEUWE TECHNOLOGIE.

In de lessen rondom het thema nieuwe technologie voeren we gesprekken en behandelen we vragen over onderwerpen als robotica, kunstmatige intelligentie en genetische manipulatie. We kijken stukjes van documentaires, ik vertel hierover, we gaan in gesprek met elkaar om een visie te vormen over deze onderwerpen en er is ruimte om schetsen en ontwerpen te maken. Ik daag de kinderen uit na te denken over de gevolgen van deze nieuwe technologische ontwikkelen voor het voortbestaan van de mensheid en motiveer hen om eigen nieuwe technologie te ontwerpen.