ELISABETH KNOPPER

                          

Plusklassen

Voor juffen en meesters met de handen in het haar bied ik uitdagende plusklassen voor kinderen die zich vervelen en meer nodig hebben dan voor u haalbaar is naast het reguliere aanbod. Ik bied op maat gemaakte lessen voor hoog- en creatief begaafde kinderen die behoefte hebben aan versnelling, verbreding en verdieping. In afstemming met de docent creëer ik een lessenreeks rond het thema filosofie, kunst of nieuwe technologie. In een aparte ruimte op school verzorg ik prikkelende lessen, zodat de kinderen weer gemotiveerd, enthousiast en levendig de klas in komen.

Verrijking, verbreding, verdieping is wat scholen vaak willen bieden aan hoogbegaafde kinderen, maar wat soms lastig blijkt in een al overvol lesprogramma. Ik kan de leerkracht ondersteunen met mijn creatieve, uitdagende en out-of-the box plusklassen. 

Hoe zien de plusklassen er precies uit?

Ik bied lessen aan rondom drie thema’s: kunst, filosofie en nieuwe technologie. In samenspraak met de leerkracht spreken we een tijd af waarop ik iedere week een plusklas vormgeef. Er is ruimte voor maximaal 5 kinderen.

Ik werk niet vanuit een vaste methode, maar bied een ruimte waarbinnen kinderen zich gezien en gehoord voelen en waarin zij de mogelijkheid hebben om op onderzoek te gaan. In de lessen is er ruimte voor de kinderen om existentiële vragen te stellen en onorthodoxe onderwerpen aan te snijden. Diepgang, onderzoek, reflectie en het ontwikkelen van een eigen visie staan centraal in de lessen.

 

Achtergrond

Op school verveelde ik mij als kind eindeloos. Ik had een intense behoefte aan diepgang en vond deze niet in de stof die werd aangeboden. Ik wilde het waarom achter zoveel kwesties weten. In plaats van topografie uit mijn hoofd te leren zocht ik naar antwoorden op het ontstaan van de wereld. Diep filosofische kwesties borrelden dagelijks in mij op terwijl ik alle antwoorden op de opdrachten die de juf aanbood al wist.

Omdat ik de intense en bijzondere leerhonger van hoogbegaafde kinderen herken, kan ik hen uitdagende lessen bieden waar zij van kunnen groeien. Mijn streven is om leerkrachten te ondersteunen met mijn plusklassen zodat hoog- en creatief begaafde kinderen de mogelijkheid hebben om vanuit hun bijzondere leervermogen te ontwikkelen, denken en bevragen.